Dossier del Programa Contigo


Descargar formulario de solicitud

Programa Contigo
Programa de ayuda social
Para municipios de menos de 20.000 habitantes.


Centro de SS.SS.CC. “Alto Almanzora”

950441732 | cssaltoalmanzora@dipalme.org

609880240


Centro de SS.SS.CC. “Los Vélez”

950211096 | cssvelez@dipalme.org

628143626


Centro de SS.SS.CC. “Marmol”

950436455 | cssmarmol@dipalme.org

638663048


Centro de SS.SS.CC. “Saliente”

950633240 | csssaliente@dipalme.org

609877242


Centro de SS.SS.CC. “Poniente”

950330128 | cssponiente@dipalme.org

609878304


Centro de SS.SS.CC. “Alpujarra”

950490281 | cssalpujarra@dipalme.org

609876369


Centro de SS.SS.CC. “Alto Andarax”

950640503 | cssaltoandarax@dipalme.org

950211389


Centro de SS.SS.CC. “Bajo Andarax”

950211389 | cssbajoandarax@dipalme.org


Centro de SS.SS.CC. “Río Nacimiento”

950350420 | cssrionacimiento@dipalme.org

609840246


Centro de SS.SS.CC. “Levante Norte”

950393290 | csslevante-norte@dipalme.org

609881600


Centro de SS.SS.CC. “Levante Sur”

950618722 | csslevante-sur@dipalme.org

609881541


Centro de SS.SS.CC. “Filabres Alhamilla”

950611792 | cssfilabresalhamilla@dipalme.org

638662311


Centro de SS.SS.CC. “Huércal-Overa”

950211166 | csshuercalovera@dipalme.org

628870941